Trenerforum torsdag 10. mars kl 20.00 i klubbhuset.

Trenerforum: Viktig at en trener fra hvert lag stiller.

Agenda;

Sportsplan_Versjon1pkt0_feb18

-Sammensetting av Sportslig Utvalg

-Kort presentasjon av ny sportsplan versjon 1.0

-Diskusjon/debatt rundt følgende spørsmål;

  • Resultatfokus vs utviklingsfokus. Er det noe motsetningsforhold? Caseløsning.
  • 50% regelen i seriekamer (alle som er tatt ut til seriekamp skal spille minimum 1 omgang i ungdomsfotballen??)
  • Hvordan kan vi oppnå gjevnbyrdighet i barnefotballen? (Fokus på kampavvikling)
  • Hvilke reisecuper skal vi delta på og hvor mange?
  • Eventuelt.

Vedlagt finner dere ny sportsplan. Alle bør ha lest igjennom den før trenerforumet og gjort seg opp noen tanker om diskusjonstemaene eller eventuelt andre spørsmål.

Vi oppfordrer Trenerforumet til å komme med innspill til forbedringer/forandringer til sportsplanen. Dette er som nevnt en 1.0 versjon med muligheter for endringer.

Dette er sannsynligvis det viktigste Trenerforumet vi kommer til å ha i klubben på lang tid. Hvis man ønsker å være med å sette preg på den nye sportsplanen så er anledningen her nå. Sportsplanen er 1 av 2 styringsdokumenter for akivitetsledelsen i klubben (det andre er klubbhåndboka) og det som berører aktiviteten på feltet i størst grad.

Møt opp vel forberedt og vær med og sett ditt preg på hvordan sportsplanen skal se ut til slutt.

Velkommen

Med beste hilsen

Sportslig Utvalg