Strindheim IL Yngres søker Administrativ leder

Vår nåværende daglige leder søker nå nye utfordringer, og i den forbindelse søker vi hans erstatter. Stillingen har naturlig nok en sentral rolle i klubben, og vil ha stor innvirkning på den videre utviklingen av klubben.

Administrativ leder er ansvarlig for den daglige driften. Vi søker deg som evner å være strukturert og nøyaktig, og som i tillegg er flink til å bygge langsiktige relasjoner i tråd med klubbens sportslige aktivitets- og ambisjonsnivå. Vi håper du er utpreget selvdreven, løsningsorientert, og at du ikke er redd for å ta i et tak.

Stillingsbeskrivelse for stillingen finnes på http://silyngres.no/klubben/organisasjon/klubb-handbok/ under avsnittet «Organisasjonen» og «Stillingsbeskrivelse – Administrativ leder».

Motiverte kandidater til stillingen bes om å sende oppdatert CV til ingridulvan@gmail.com innen 21. november 2016.

Har du ytterligere spørsmål kan disse rettes til styreleder Ingrid Ulvan Olsen på e-post.