Funksjon Fornavn Etternavn Mobiltlf. E-post
Leder Leif Leknes 932 61 575 lle@spilleriet.no
Nestleder Ingrid Ulvan Olsen 980 65 333 ingridulvan@gmail.com
Styremedlem Ole Martin Winnem 930 58 507 olemw@enableit.no
Styremedlem Bjarne Aas Farbu 924 85 260 bjarnefarbu@gmail.com
Styremedlem Audun Gangstad 909 72 718 audun68@outlook.com
Styremedlem Johannes Nilsson 905 21 523  epost.johannes@gmail.com
Styremedlem Ole Morten Hustad 928 15 000 olem.hustad@gmail.com
Styremedlem May Tone Gangstad 958 21 878 m-gangst@online.no
Adm.leder Erik Rognes 908 46 831 dagligleder@silyngres.no

Sportslig utvalg: 

Sportslig leder gutter: Johannes Nilsson
Sportslig leder jenter: Ole Martin Winnem
Barnefotballansvarlig: Ubesatt pr tid
Ungdomsfotballansvarlig: Ubesatt pr tid

Repr J17: Oko Batsa Akuffo
Repr J15:
Repr J14 : Per Ola Roald
Repr G19: Jahn Richard Johnsen
Repr G16: Berdon Sønderland
Repr G14: Steinar Oksvold

Kontaktperson for årstrinnene:

Vi ønsker de skal være det administrative bindeledd mellom foreldre og klubb. Kontaktpersonen (e)s oppgave for årstrinnene blir å legge til rette for teamet hva gjelder

  • Registrere spiller, trener, hjelpeapparat på vegne av klubben (inne i S2S/Treningsøkta)
  • Etablere og struktureres de i antall lag og trenergrupper som er nødvendig (inne i S2S/Treningsøkta).
  • Knytte lagene til «Fiks» der kampoppsettene for seriespill legges (fra 13 år). (Fiks.no)
  • Sørge for å informere om at politiattest må leveres for trenere og hjelpeapparat. Politiattesten skal av søker fremvises til adm.leder.