fairplay

VELKOMMEN TIL STRINDHEIM  IDRETTSLAG AVD FOTBALL

INFORMASJON TIL FORELDRE TRENERE FORELDREKONTAKTER

VELKOMMEN TIL STRINDHEIM YNGRES
Yngres Avdeling er en egen avdeling i Strindheim Idrettslag som aktiviserer barn og
unge mellom 7-19 år med fotball. Vi er ca. 850 aktive medlemmer og over 90 lag.

Strindheim fotball har en lang og innholdsrik historie med de sportslige høydepunkt i 1984 og 1995 da seniorlaget spilte i Tippeligaen. Klubben har også produsert mange spillere til høyere divisjoner samt dommere i internasjonal klasse. Alle verv, treneroppgaver og øvrige roller er basert på frivillighet.

Klubben er avhengig av foreldre for å kunne tilby aktivitet til barn og ungdom i vårt nærmiljø.

Målet vårt er at så mange som mulig skal drive med fotball så lenge som mulig enten som aktiv spiller på jakt etter en klubb med ambisjoner, som aktiv spiller med kamerater/venner, som dommer, som frivillig trener, foreldrekontakt eller i styret.

INFORMASJON TIL FORELDRE

Medlemskap i Strindheim IL
Nye spillere skal meldes inn til hovedlaget i Strindheim Idrettslag. Alle som deltar i organisert trening og kamp i Strindheim plikter å betale medlemskontingent til hovedlaget. Dersom dette ikke blir gjort er spillerne ikke forsikret i forhold til skader som oppstår i forbindelse med trening/kamp.

Aktivitetsavgift i Strindheim IL  Yngres
Aktive innen Strindheim Fotball må betale treningsavgift til fotballavdelingen.

Dugnad
Foreldre/foresatte er forpliktet til å delta på dugnadsarbeid i klubben.

Idrettsforsikring for barn opp til 13 år
Alle barn som er medlemmer av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund er dekket av en barneidrettsforsikring.

Lisens NFF
Fra og med det år spilleren fyller 13 år kreves det spillerlisens for å spille kamper. Lisensen er dekt inn gjennom påmeldingsavgiften til Norges Fotballforbund.

Regler for drakter/bekledning
For at spillere og lagledere som representerer Strindheim IL fotball skal fremstå på en helhetlig måte, samt å styrke klubbidentiteten, er det vedtatt regler for hvilke typer bekledning som er de offisielle. Umbro er vår utstyrsleverandør.

Cup deltakelse
Foreldrekontaktene har ansvar for å melde på lagene til eventuell cup-deltakelse. Dette må skje i samarbeid med trener, spillere og foreldre.

Alle foreldrekontakter bør være medlem i Strindheim Idrettslag,

INFORMASJON OM DET Å VÆRE TRENER

Treneravtale
Alle trenere skal signere en treneravtale før hver sesong. Spillergruppen sender inn en felles avtale for alle sine trenere (gjelder aldersgruppen 0-15 år).

Politiattest
Alle trenere skal framvise godkjent politiattest.

Sesongrapport
Etter hver sesong skal alle trenere skrive en sesongrapport til styret.

Dekning av utgifter
Treneroppgaven er en frivillig jobb som ikke godtgjøres.

Treneren forplikter seg til følgende:

  • Kjenne innholdet i fotballavdelingens sportsplan og jobbe etter denne
  • Stille forberedt til alle planlagte kamper og treninger
  • Samarbeide med klubbens øvrige lag
  • Være et sportslig forbilde for spillerne
  • Arbeide for positive innstillinger hos alle spillere overfor dommere, mot- og medspillere
  • Delta i behovsrettede kurs i regi av fotball kretsen for å erverve nødvendig kompetanse
  • Trenere er ikke forsikret gjennom Strindheim fotball. Vi anbefaler våre trenere/foreldrekontakter å tegne egen skadeforsikring/ferie-fritidsforsikring.

Alle trenere oppfordres til å være medlem i Strindheim Idrettslag.