For å være klubbdommer er det obligatorisk å gjennomføre et klubbdommerkurs.

Dette er kurs som blir arrangert i april hvert år (før første sonekveld) for 14-åringene. Kurset arrangeres i klubbhuset, varer ca 2 timer og er gratis.

Første arena for nye klubbdommere er sonekvelder og de to cupene klubben arrangerer i mai og august.