FAIR PLAY-PREMIENE ER UTDELT

[100]

 

Fair Play-premiene under SpareBank 1 SMN Cup 2018 er tildelt jentelaget til STIKLESTAD/VUKU IL (J2007) og guttelaget til NARDO IL 2 (G2006).

Juryen har lagt vekt på innrapporterte observasjoner som støtter verdiene rundt FairPlay opptreden, og sier følgende om vinnerne:

Stiklestad/Vuku: «Lagets trenere og lagledere uttrykte seg positivt om og var støttende til våre ferske dommere, gav mange positive tilbakemeldinger til både egne og andres spillere, og i tillegg hadde mange i miljøet rundt laget mange godord om cupen».

Nardo: «Spiller med drakt nr. 9 på Nardo 2 utmerket seg da han viste stor omsorg for motspiller etter skade».

Begge lagene tildeles et gavekort fra Coerver Coaching. Dette innbefatter en såkalt «Skills day». Dette er en organisert treningsøkt med fokus på øvelser for å forbedre individuelle fotballferdigheter. Økten ledes av sertifiserte trenere fra Coerver Coaching.

Vi gratulerer!