Coerver Coaching (CC).

Som første klubb i Trøndelag startet Strindheim med Coerver i 2005. Coerver er et fotballtreningskonsept med nederlandsk opprinnelse med en pedagogikk og en gjennomføringsmodell som fremelsker gode ferdigheter. Tilbudet gis i aldersgruppen 9-12 år, og instruktører leies inn fra CC. Det legges over tid opp til at egne trenere skoleres i å kunne praktisere treningsprinsippene fra CC. CC trening skal ha ha lik prioritet som annen trening, dvs. at CC trening skal prioriteres på samme måte som ”vanlige” treninger.  CC gjennomføres som en modul i vårsesongen, og en modul i høstsesongen, og hver modul består av 8 økter av 1 times varighet. Til sammen finnes det 8 moduler i CC som skal gjennomføres over 4 år.

De lag som ikke kan stille til enkelte treninger skal melde dette til Brad i Coerver med kopi til daglig leder i god til så kan vi prøve å finne en alternativ dato. E-post Brad: brad.douglass@coerver.no

Link til Coerver: her