Strindheim IL søker driftig administrativ medarbeider

Strindheim IL har et høyt aktivitetsnivå og er i dag på jakt etter en engasjert administrativ medarbeider. Stillingen er godt egnet for studenter eller en aktiv idrettsutøver med behov for en deltidsstilling. Stillingsandelen er 50 %, hovedsakelig på dagtid, men noe møtevirksomhet på ettermiddag og kveld må også påregnes.

 

Stillingens innhold vil i hovedsak være administrative oppgaver knyttet til daglig drift av Strindheim IL. Dette omfatter håndtering av medlemsregister, fakturering / økonomi, kontaktperson mot eksterne samarbeidspartnere, håndteringer av henvendelser pr telefon og e-post. I tillegg vil vår nye medarbeider fungere som sekretær for styret og bistå med forberedelse og gjennomføring av styremøter. Styret i Strindheim IL er inne i en spennende organisasjonsprosess, og vår nye administrative medarbeider vil også bistå i dette arbeidet.

Ytterlige oppgaver kan pålegges ved behov.

 

Stillingen rapporterer til fungerende daglig lever og styreleder.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Grunnleggende økonomiforståelse og gode datakunnskaper (Office, Google Disk). Vilje og evne til å sette seg inn i de systemer som brukes ved drift av idrettslag. Gjerne erfaring som trener, tillitsvalgt eller ansatt i idrettslag. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 

Stillingsandel: 50 %

Arbeidssted: Strindheim IL sitt klubbhus.

Varighet: Oppstart snarest, og varighet inntil 6 mnd med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist: 30. november 2017.

Lønn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Morten Troøyen 974 86 895.

 

Søknad sendes pr e-post til styreleder@strindheimil.no