G12 (2006)
Strindheim Åsvang
>
KALENDER

Bilder
  • Baneplan øvelsesdel 11052016

Nyheter
Edwin Amidu
Linus Stilson Arstad
Vegar Bjørkum
Johan Martin Brandt
Magnus Breivold
Mikkel Bremseth
Sigurd Ekle-Danielsen
Nicklas Grefstad-Wigum
Nikolai Haarsaker
Jostein Tørum Haugerud
Elias Haukdal
Mathilde Holden
Adrian Grønflaten Holte
Ottar Aleksander Houge Fløvig
Jonas Hovstein
Benjamin Kulsetås
Vegard Granmo Markussen
Martin Sund Melby
Peter Morset
Daniel Røstum
Jesper Skjærvold Granheim
Preben Solvik Moen
Eirik Stenberg
Markus Senneset Tokle
Gabriel Vennesland
Knut Wassmo
Ellen Winge
Gaute Wolff Hansen
Brage Wøhni-Lyng

Trenere
Børge Breivold (90242000)
Hovedtrener
Marius Bremseth
Assistenttrener
Rune Granheim
Assistenttrener
Eduardo Grimaldo
Assistenttrener
Ole Holte
Assistenttrener
Øyvind Johansen
Diverse
John Kristian Larsen
Assistenttrener
Samy Madani
Assistenttrener
Johan Arnt Markussen (99205289)
Trenerkoordinator
Mads Ødegaard
Hovedtrener
Håvard Stenberg (95495592)
Lagleder
Arnt Erik Tjønna
Assistenttrener
Audun Vennesland
Assistenttrener

Undergrupper