G10 (2008)
KALENDER

Nyheter
Medlemmer
Ahmad Mohammad Bakkar
Adam Dahis Berg
Tobias N Bostad
Filip Brænne Skaalvik
Axel Brenne Nilsson
August Hynne Drageset
Malvin Flatås Sægrov
Serkesh Ghaidan
Edvard Wiken Hatle
Håkon Hoff
William Husby
Simon Justnes Lundberg
Scott Lincoln Kamanzi
Leander Karlsen
Sivert Pedersen Krogshus
Markus Moe
Henrik Storvik Moen
Iver Leivestad Mork
Jørgen Nergaard
Henrik Sæterbø Nielsen
Abdirahman Abdullahi Nur
Benjamin Ødegaard Ness
Manuel Rauzy
Brage Risdal Sandvik
Nathaniel Røsdal Vikan
Jesper Sand
Ole Christopher Sand
Iver Aksetøy Schjerve
Viktor Straub
Leon Aleksander Odden Sundseth
Theo Wilhelmsen

Trenere
Jan Ståle Berg

Hovedtrener

Jawhar Ghaidan

Assistenttrener

Sverre Hoff (48099217)

Lagleder

Tommy Karlsen (95985031)

Trenerkoordinator

Eivind Moen

Lagleder

Stein Ove Mork

Hovedtrener

Vidar Nergaard

Hovedtrener

Stein Henrik Nielsen

Assistenttrener

Johannes Nilsson

Hovedtrener

Jørn Frode Sand

Hovedtrener

Tore Wirum Sand

Hovedtrener

Brynjar Sandvik

Assistenttrener

John O. Skaalvik

Foreldrekontakt

Berdon Sønderland

Hovedtrener

Kyrre Sundseth

Assistenttrener