1. Utstyrsavtale UMBRO

Strindheim Fotball har utstyrsavtale med Umbro til og med sesongen 2017. I disse dager forhandles det frem en ny butikksamarbeidspartner der alle medlemmer skal kunne oppnå prisfordeler ved kjøp av sportsutstyr. I påvente av endelig avtalesignering, kan dere ved større innkjøpsbehov (draktsett, etc.) ta kontakt med administrativ leder Erik Rognes, for detaljer…..

 

2. Retningslinjer for sponsoravtaler på spillerdrakter i Strindheim Yngres

Strindheim Yngres har, på sikt, ambisjoner om å tiltrekke seg langsiktige samarbeidspartnere for å tilføre nødvendige midler til klubbens drift. Styret har derfor vedtatt (gjeldende fra 23. mars 2015) at vi skal tilby våre viktigste samarbeidspartnere profileringsfelt på våre spillertrøyer.

 

Reservert klubbens samarbeidspartnere

To felt på spillertrøyene blir derfor fra dags dato reservert til dette formålet, og styres uomtvistelig av klubbens styre / administrasjon (se illustrasjon under). Ved innkjøp av nye draktsett skal derfor disse to feltene forbeholdes klubbens langsiktige samarbeidspartnere.

 

Hvert lags samarbeidspartnere

Andre felt (merket gult i illustrasjonen) kan disponeres av hvert lags egne samarbeidspartnere og sponsorer.

Vi er klar over at enkelte lag nettopp har gjort innkjøp av drakter i samarbeid med egne sponsorer, og dette er selvsagt helt greit. Det starter derfor nå en «naturlig» utskiftningsprosess på eksisterende draktsett med suppleringstrykk på de settene der dette lar seg gjøre.

Vi forventer dog at alle lagledere respekterer beslutningen, og etterlever disse retningslinjene dersom lag planlegger innkjøp av nye draktsett.

 

Draktsponsorer front

Front

Draktsponsorer rygg

Rygg

Retningslinjene for sponsorer på spillerdraktene er vedtatt og gyldig fra 23/3-2015.