1. Utstyrsavtale UMBRO/XXL

Strindheim Fotball har i dag utstyrsavtale med Umbro. Vi oppfordrer til å kjøpe mest mulig av utstyret gjennom vår butikksamarbeidspartner G-Max på Lade. Der får alle medlemmer prisfordeler ved kjøp av utstyr i Strindheim-kolleksjonen. Klubben har en kickback-avtale knyttet til all handel gjort av våre medlemmer i butikken. Husk å oppgi at du er medlem i Strindheim IL når du betaler i kassen.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med administrativ leder Erik Rognes, for detaljer…..

 

2. Retningslinjer for sponsoravtaler på spillerdrakter i Strindheim Yngres

Strindheim Yngres har, på sikt, ambisjoner om å tiltrekke seg langsiktige samarbeidspartnere for å tilføre nødvendige midler til klubbens drift. Styret har derfor vedtatt (gjeldende fra 23. mars 2015) at vi skal tilby våre viktigste samarbeidspartnere profileringsfelt på våre spillertrøyer.

 

Reservert styrestyrte samarbeidspartnere

To felt på spillertrøyene er reservert til dette formålet. Disse feltene er hoveddel av brystet på drakten, og øvre del på draktens rygg over draktnummeret (se illustrasjon under). Feltet på ryggen disponeres av SpareBank 1 SMN. XXL på Lade bistår med trykk på vegne av våre samarbeidspartnere.

Ved innkjøp av nye draktsett skal derfor disse to feltene forbeholdes klubbens langsiktige samarbeidspartnere.

   

Hvert lags samarbeidspartnere

Andre felt og områder på spillerdraktene kan disponeres av hvert lags egne samarbeidspartnere og sponsorer.

Vi er klar over at enkelte lag nettopp har gjort innkjøp av drakter i samarbeid med egne sponsorer, og dette er selvsagt helt greit. Det starter derfor nå en «naturlig» utskiftningsprosess på eksisterende draktsett med suppleringstrykk på de settene der dette lar seg gjøre.

Vi forventer dog at alle lagledere respekterer beslutningen, og etterlever disse retningslinjene dersom lag planlegger innkjøp av nye draktsett.

 

 

Retningslinjene for sponsorer på spillerdraktene er vedtatt og gyldig fra 23/3-2015.