Treningsavgiftene (aktivitetsavgift) for 2023 er uendret fra 2022.
Treningsavgiften varierer fra lag til lag. Ungdomsfotballen (fra G/J 13) får to fakturaer gjennom sesongen, en i januar og en i august. Spillere i barnefotballen får en faktura pr år (i 2022 var den delt i 2). Under kan du finne hva treningsavgiften for ditt lag er.

Satser 2023

Aldersgruppe Treningsavgift pr år
Kvinner senior 4700
G19/G16 5700
J17 5000
J15 5000
J14/G14 4700
J/G13 4000
J/G12 3400
J/G11 3200
J/G10 3000
J/G9 2600
J/G8 1800
J/G7 1800
J/G6 Gratis

Treningsavgiften går til å dekke driften av breddelagene. De store utgiftspostene er treningstider på vinteren (oppvarmet kunstgress), utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie etc. Gjennom avgiften dekkes forsikring og deler av administrasjonen.

Enjoy-guiden utgikk som dugnad i 2020. I stedet innføres en innbetaling som uavkortet settes på vårt anleggsfond til fotballhall og nye garderober.  Beløpet for 2022 var satt til 300 kr pr spiller.

Betalt treningsavgift er en forutsetning for trening og kamp i Strindheim fotball.

Har man problemer med å betale innen betalingsfrist må skriftlig avtale gjøres med klubbadministrasjonen i god tid før forfallsdato. Det samme gjelder hvis man ikke har mottatt faktura, eller må ha denne i papirutgave. Ta kontakt med dagligleder@silyngres.no for avtale.

Det er spillerens/foresattes ansvar at klubben har korrekt kontaktopplysninger slik at de får sendt ut  eller faktura  får kontakt med spilleren/foresatte. Manglende betaling eller dugnadsdeltagelse kan føre til oppsigelse av spiller i klubben.

I tillegg kommer medlemskontingenten for Strindheim IL som  er på 200,- for barn og voksne. Trenere betaler kr 50 pr år.