Treningsavgiftene for 2018 beholdes uforandret fra 2017. Dette er femte året på rad uten økning i treningsavgiften. Som i 2017 vil det avsettes midler (kr. 250 pr. spiller) av innbetalt treningsavgift til anleggsfondet. Anleggsfondet skal bidra til oppbygging av egenkapital slik at nødvendige anleggsutbedring kan foretas.
Treningsavgiften varierer fra lag til lag. Ungdomsfotballen (fra G/J 13) får to fakturaer gjennom sesongen, en i januar og en i august. Barnefotballen får en faktura (i april) for hele sesongen.  Under kan du finne hva treningsavgiften for ditt lag er.

Satser 2018

Lag Treningsavgift pr år
G19 5700
G16 5700
G14 4300
G13 3700
G12 2700
G11 2200
G10 1900
G09 1900
G08 1100
G07 800
G06 Gratis
———- ———-
Damer senior 4700
J17 4700
J15 4700
J14 4300
J13 3700
J12 2700
J11 2200
J10 1900
J09 1900
J08 1100
J07 800
J06 Gratis

I tillegg faktureres Enjoy som er å betrakte som en dugnad og kommer i tillegg til treningsavgiften. Alle aktive får to Enjoy kort hver (kr 550,-).

Aktivitetsavgiften går til å dekke driften av breddelagene. De store utgiftspostene er treningstider på vinteren (oppvarmet kunstgress), utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie etc. Gjennom avgiften dekkes forsikring og deler av administrasjonen.

Betalt treningsavgift, medlemskontingent og medvirkning på dugnader er en forutsetning for trening og kamp i Strindheim fotball.

Har man problemer med å betale innen betalingsfrist må skriftlig avtale gjøres med klubbadministrasjonen i god tid før forfallsdato. Det samme gjelder hvis man ikke har mottatt faktura, eller må ha denne i papirutgave. Ta kontakt med dagligleder@silyngres.no for avtale.

Det er spillerens/foresattes ansvar at klubben har korrekt kontaktopplysninger slik at de får sendt ut  eller faktura  får kontakt med spilleren/foresatte. Manglende betaling eller dugnadsdeltagelse kan føre til oppsigelse av spiller i klubben.

I tillegg kommer medlemskontingenten for Strindheim IL som  er på 200,- for barn (opptil 17år) og 350,- for voksne. 500,- for familie (dog minimum 100,- pr person)