Treningsavgiftene (aktivitetsavgift) for 2020 beholdes i all hovedsak uforandret fra 2018.
Treningsavgiften varierer fra lag til lag. Ungdomsfotballen (fra G/J 13) får to fakturaer gjennom sesongen, en i januar og en i august. Spillere i barnefotballen får vanligvis en faktura pr år men i 2020 blir denne fakturaen også delt i to. Del en sendes ut i mai og del to i august samtidig som resten av ungdomsfotballen. Under kan du finne hva treningsavgiften for ditt lag er.

Satser 2020

Lag Treningsavgift pr år
Damer senior 4700
G19 5700
J17 4700
G16 5700
J15 4700
J/G 14 4300
J/G 13 3700
J/G 12 2700
J/G 11 2200
J/G 09-10 1900
J/G 07-08 1200
J/G 06 Gratis

Treningsavgiften går til å dekke driften av breddelagene. De store utgiftspostene er treningstider på vinteren (oppvarmet kunstgress), utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie etc. Gjennom avgiften dekkes forsikring og deler av administrasjonen.

Enjoy-guiden utgikk som dugnad i 2020. I stedet innføres en innbetaling som uavkortet settes på vårt anleggsfond til fotballhall og nye garderober. Reguleringsplan er forventet ferdig i løpet av 2020 og byggestart kan være høsten 2021. Beløpet for 2020 er satt til 300 kr pr spiller.

Betalt treningsavgift er en forutsetning for trening og kamp i Strindheim fotball.

Har man problemer med å betale innen betalingsfrist må skriftlig avtale gjøres med klubbadministrasjonen i god tid før forfallsdato. Det samme gjelder hvis man ikke har mottatt faktura, eller må ha denne i papirutgave. Ta kontakt med dagligleder@silyngres.no for avtale.

Det er spillerens/foresattes ansvar at klubben har korrekt kontaktopplysninger slik at de får sendt ut  eller faktura  får kontakt med spilleren/foresatte. Manglende betaling eller dugnadsdeltagelse kan føre til oppsigelse av spiller i klubben.

I tillegg kommer medlemskontingenten for Strindheim IL som  er på 200,- for barn (opptil 17år) og 350,- for voksne. 500,- for familie (dog minimum 100,- pr person)