Treningsavgiftene for 2019 beholdes i all hovedsak uforandret fra 2018. Som i 2018 vil det avsettes midler (kr. 250 pr. spiller) av innbetalt treningsavgift til anleggsfondet. Anleggsfondet skal bidra til oppbygging av egenkapital slik at nødvendige anleggsutbedring kan foretas.
Treningsavgiften varierer fra lag til lag. Ungdomsfotballen (fra G/J 13) får to fakturaer gjennom sesongen, en i januar og en i august. Barnefotballen får en faktura (i april) for hele sesongen.  Under kan du finne hva treningsavgiften for ditt lag er.

Satser 2019

Lag Treningsavgift pr år
Damer senior 4700
G19 5700
J17 4700
G16 5700
J15 4700
J/G 14 4300
J/G 13 3700
J/G 12 2700
J/G 11 2200
J/G 09-10 1900
J/G 07-08 1200
J/G 06 Gratis

Enjoy avvikles nå, og således var Enjoy 2019 (utlevert desember 2018) siste gang.

Aktivitetsavgiften går til å dekke driften av breddelagene. De store utgiftspostene er treningstider på vinteren (oppvarmet kunstgress), utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie etc. Gjennom avgiften dekkes forsikring og deler av administrasjonen.

Betalt treningsavgift, medlemskontingent og medvirkning på dugnader er en forutsetning for trening og kamp i Strindheim fotball.

Har man problemer med å betale innen betalingsfrist må skriftlig avtale gjøres med klubbadministrasjonen i god tid før forfallsdato. Det samme gjelder hvis man ikke har mottatt faktura, eller må ha denne i papirutgave. Ta kontakt med dagligleder@silyngres.no for avtale.

Det er spillerens/foresattes ansvar at klubben har korrekt kontaktopplysninger slik at de får sendt ut  eller faktura  får kontakt med spilleren/foresatte. Manglende betaling eller dugnadsdeltagelse kan føre til oppsigelse av spiller i klubben.

I tillegg kommer medlemskontingenten for Strindheim IL som  er på 200,- for barn (opptil 17år) og 350,- for voksne. 500,- for familie (dog minimum 100,- pr person)