Treningsavgiftene for 2017 beholdes uforandret fra 2016. Dette er fjerde året på rad uten økning i treningsavgiften. Nytt av året er at det avsettes midler (kr. 250 pr. spiller) av innbetalt treningsavgift til et anleggsfond. Anleggsfondet skal bidra til oppbygging av egenkapital nødvendig for å utløse tippemidler.

 

Treningsavgiften varierer fra lag til lag, noen lag får to fakturaer gjennom sesongen, og under kan du finne hva treningsavgiften for ditt lag er, og hva dette går til. I tillegg kommer medlemskontingenten for Strindheim IL som  er på 200,- for barn til det året de fyller 16, 350,- for voksne og 500,- for familie. 

Satser 2017

 

Lag Treningsavgift pr år
6 div. 2000
G19 5700
G16 5700
G14 4300
G13 3700
G12 2700
G11 2200
G10 1900
G09 1200
G08 1100
G07 800
J19 4700
J17 4700
J15 4700
J14 4300
J13 3700
J12 2700
J11 2200
J10 1900
J09 1200
J08 1100
J07 800

Styret kan endre satsene med inntill 10% gjennom sesongen hvis de finner dette nødvendig.

I tillegg faktureres Enjoy som er å betrakte som en dugnad og kommer i tillegg til treningsavgiften. Alle aktive får to Enjoy kort hver (kr 500,-).

Aktivitetsavgiften går til å dekke driften av breddelagene. De store utgiftspostene er treningstider på vinteren (oppvarmet kunstgress), utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie etc. Gjennom avgiften dekkes forsikring og deler av administrasjonen.

Betalt treningsavgift, medlemskontingent og medvirkning på dugnader er en forutsetning for trening og kamp i Strindheim fotball.

 Har man problemer med å betale innen betalingsfrist må skriftlig avtale gjøres med klubbadministrasjonen i god tid før forfallsdato. Det samme gjelder hvis man ikke har mottatt faktura, eller må ha denne i papirutgave.

Ta kontakt med dagligleder@silyngres.no for avtale. 

Det er spillerens/foresattes ansvar at klubben har korrekt kontaktopplysninger slik at de får sendt ut  eller faktura  får kontakt med spilleren/foresatte. Manglende betaling eller dugnadsdeltagelse kan føre til oppsigelse av spiller i klubben.