Funksjon Fornavn Etternavn Mobiltlf. E-post
Leder Kjell Magne Størseth 950 89 450 kjellmagnestorseth@gmail.com
Nestleder Ingrid Ulvan Olsen 980 65 333 ingridulvan@gmail.com
Styremedlem Leif Leknes 93261575 lle@spilleriet.no
Styremedlem Bjarne Aas Farbu 924 85 260 bjarnefarbu@gmail.com
Styremedlem Audun Gangstad 90972718 audun68@outlook.com
Styremedlem Johannes Nilsson 90521523  epost.johannes@gmail.com
Adm.leder Erik Rognes 908 46 831 dagligleder@silyngres.no

Sportslig utvalg: 

Sportslig leder gutter: Johannes Nilsson
Sportslig leder jenter: Leif Leknes
Barnefotballansvarlig: Ubesatt pr tid
Ungdomsfotballansvarlig: Ubesatt pr tid

Repr J17: Ole Martin Winnem
Repr J15: Oko Batsa Akuffo
Repr G19: Jahn Richard Johnsen
Repr G16: Knut Olav Krokbø
Repr G14: Berdon Sønderland

Kontaktperson for årstrinnene:

Vi ønsker de skal være det administrative bindeledd mellom foreldre og klubb. Kontaktpersonen (e)s oppgave for årstrinnene blir å legge til rette for teamet hva gjelder

  • Registrere spiller, trener, hjelpeapparat på vegne av klubben (inne i S2S/Treningsøkta)
  • Etablere og struktureres de i antall lag og trenergrupper som er nødvendig (inne i S2S/Treningsøkta).
  • Knytte lagene til «Fiks» der kampoppsettene for seriespill legges (fra 13 år). (Fiks.no)
  • Sørge for å informere om at politiattest må leveres for trenere og hjelpeapparat. Politiattesten skal av søker fremvises til adm.leder.