Funksjon Fornavn Etternavn Mobiltlf. E-post
Leder Ingrid Ulvan Olsen 980 65 333 ingridulvan@gmail.com
Nestleder Audun Gangstad 909 72 718 audun68@outlook.com
Styremedlem Ole Morten Hustad 928 15 000 olem.hustad@gmail.com
Styremedlem Bjarne Aas Farbu 924 85 260 bjarnefarbu@gmail.com
Styremedlem Kjell Magne Størseth 950 89 450 kjellmagnestorseth@gmail.com
Adm.leder Erik Rognes 908 46 831 dagligleder@silyngres.no

 

Sportslig utvalg: 

Sportslig leder: Bjarne Aas Farbu
Barnefotballansvarlig: Ubesatt pr tid
Ungdomsfotballansvarlig: Ubesatt pr tid
Repr J17: Thorleif Hallén
Repr J15: Torgrim Olsen
Repr J14: Johannes Nilsson
Repr G19: Ronald Wenaas
Repr G16: Eirik Albrechtsen
Repr G14: Jan Yngve Ebbesen

 

Kontaktperson for årstrinnene:

Vi ønsker de skal være det administrative bindeledd mellom foreldre og klubb. Kontaktpersonen (e)s oppgave for årstrinnene blir å legge til rette for teamet hva gjelder