sparebank

 

 

Til alle husstander som er medlemmer i Strindheim IL Yngres

TILBUD OM ØKONOMISK RÅDGIVNINGSMØTE MED SPAREBANK 1 SMN

For fjerde sesong på rad har Strindheim IL Yngres og SpareBank1 SMN inngått en gjensidige samarbeidsavtale. Avtalen er viktig for klubben økonomisk sett, og består av et større årlig engangsbeløp i tillegg til en bonusdel. Avtalen bidrar blant annet til at klubben er i stand til å arrangere våre to breddeturneringer i løpet av sesongen. Banken har rettighetene til cupnavnene.

Nytt: Bonuselementet i avtalen blir videreført, men endret noe. Banken ønsker kontakt med Strindheim-familiene for å bidra med økonomisk rådgivning. Dersom denne rådgivningen resulterer i en kundeavtale med banken vil dette utløse en stykkprovisjon på kr. 1 000,-. Stykkprovisjon går uavkortet inn på lagskontoen til den lagscella Strindheim-familien har relasjon til (der guttene eller jenta spiller).

Dette gir hvert lag en flott mulighet til å spe på lagsøkonomien.

Klubben er opptatt av å innfri sine forpliktelser i inngåtte avtale med banken, og håper flest mulig av våre medlemmer bidrar positivt til dette.

Er du nysgjerrig på hva SpareBank 1 SMN kan tilby?

  • En uforpliktende gjennomgang av familieøkonomien
  • En «helsesjekk» av behov knyttet til lån og forsikringer
  • Kartlegging og veiledning av fremtidig pensjon

Rådgivningen i banken kan være en god investering for alle. Samtidig kan dere bidra til å sikre fornyet økonomisk støtte til Strindheim IL Yngres.

Ønsker du/dere å bli kontaktet av banken for å finne aktuelt tidspunkt for å møte en finansrådgiver på kontoret på Molholt?

Send en e-post til trondheimost@smn.no, og henvis til avtalen med Strindheim Yngres.