Strindheim Fotball og Møller Bil Leangen (Škoda) har fornyet samarbeidsavtalen

 

Hvorfor samarbeid?

Strindheim IL er det største idrettslaget i nærmiljøet, og Møller Bil Leangen er opptatt av å samarbeide lokalt i eget nærmiljø. Begge parters verdigrunnlag har likhetstrekk, og det gir et godt grunnlag for å utvikle et godt samarbeid. For Møller Bil er det viktig at avtalen gir både idrettslaget og det enkelte lag økonomiske fordeler. Samarbeidet har en langsiktig intensjon, og skal være forretningsmessig for begge parter.

Hva betyr dette?

 • For Strindheim IL Fotball
  • Avtalen omfatter Strindheim Yngres, Strindheim Kvinner og Strindheim Toppfotball
  • Fast årlig beløp til klubben
  • Terskelbonusmodell: Kickbackbonus til klubben for hvert faktiske bilsalg (SKODA)

 

 • For medlemmer av Strindheim IL Fotball
  • 6 % rabatt på nybilpris*) og evt. fabrikkmontert ekstrautstyr
  • Dokumentert tilhørighet til Strindheim IL Fotball kreves (foreldre / foresatte, besteforeldre og søsken av registrerte spillere)

 

 • For Møller Bil Leangen
  • Nye kunder
  • Yter kickbackbonus pr solgte bil iht avtalt bonustrapp

Bli gjerne inspirert på www.trondheim.skoda.no

Ønsker du mer informasjon om «Strindheim-avtalen» og er nysgjerrig på Møller Bil Leangens bilmodeller, ta gjerne turen innom på Tungasletta eller kontakt Peder Hjelmeland Røkke på mobil 918 54 714 eller send en e-post til peder.hjelmeland.rokke@moller.no

 

*) Rabatt gjelder ikke på kampanjemodeller, men øvrige fordeler i avtalen gjelder (f.eks. kickback).

NB! Det kan også forekomme fremtidige bilmodeller som ikke gir kickbackbonus omtalt i avtalen. Møller Bil Leangen vil i tilfelle informere om dette.