Strindheim Yngres og Møller Bil Leangen (Škoda) har inngått samarbeidsavtale

 

Hvorfor samarbeid?

Strindheim Yngres er det største idrettslaget i nærmiljøet, og Møller Bil Leangen er opptatt av å samarbeide lokalt i eget nærmiljø. Begge parters verdigrunnlag har likhetstrekk, og det gir et godt grunnlag for å utvikle et godt samarbeid. For Møller Bil er det viktig at avtalen gir både idrettslaget og det enkelte lag økonomiske fordeler. Samarbeidet har en langsiktig intensjon, og skal være forretningsmessig for begge parter.

Hva betyr dette?

 

 

Bli gjerne inspirert på www.trondheim.skoda.no

Ønsker du mer informasjon om «Strindheim-avtalen» og er nysgjerrig på Møller Bil Leangens bilmodeller, ta gjerne turen innom på Tungasletta eller kontakt Bente Løvseth på mobil 954 69 683 eller send en e-post til bente.lovseth@moller.no