Funksjon Fornavn Etternavn Mobiltlf. E-post
Leder Ingrid Ulvan Olsen 980 65 333 ingridulvan@gmail.com
Nestleder Audun Gangstad 909 72 718 audun68@outlook.com
Styremedlem Morten Troøyen 947 86 895 trooyen@getmail.no
Styremedlem Ole Morten Hustad 928 15 000 olem.hustad@gmail.com
Styremedlem Roar Vennatrø 977 29 069 roar.vennatro@sweco.no
 ********  ********  ********  ********  ********
Adm.leder Erik Rognes 908 46 831 dagligleder@silyngres.no

 

Sportslig utvalg: 

Sportslig leder: Erik Rognes
Barnefotballansvarlig: Eirik Albrechtsen
Ungdomsfotballansvarlig: Bjørn Bratvold
Repr J17: John Berg
Repr J15: Bjørn Bratvold
Repr J14:
Repr J13:
Repr G16: Kjell Magne Størseth
Repr G14:
Repr G13: Åge Wangberg

 

Kontaktpeson for årstrinnene:

Vi ønsker de skal være det administrative bindeledd mellom foreldre og klubb. Kontaktpersonen (e)s oppgave for årstrinnene blir å legge til rette for teamet hva gjelder