Kvalitetsklubb

Trøndelagsfotball krets/Norges fotballforbund har pekt ut Strindheim idrettslag som en kvalitetsklubb i deres satsning på samfunn og verdiarbeid hvilket innebærer:

 • Verdier
  Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett.
 • Hjemmekampen
  Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer.
 • Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
  Klubben skal dokumentere at aktiviteten følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.
 • Årlig møte
  Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer».
 • Politiattest
  Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest.
 • Skader og forsikring
  Klubben skal informere om NFFs råde for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp.
 • Trygge rammer
  Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer.

nff
Finn ut mer om kvalitetsklubb