Info kommer.

[100]

Foreldrekontakten er kontaktpersoner for de enkelte årstrinn og vil være det administrative bindeledd mellom foreldre og klubb.

 

 

 

Kontaktpersonen for årstrinnene blir å legge til rette for teamet.

 • Registrere spiller, trener, hjelpeapparat på vegne av klubben.
 • Etablere og struktureres de i antall lag og trenergrupper som er nødvendig.
 • Knytte lagene til «Fiks» der kampoppsettene for seriespill legges (fra 13 år).
 • Sørge for å informere om at politiattest må leveres for trenere og hjelpeapparat (Politiattesten skal av søker leveres til daglig leder)

 

Informasjon vi trenger for å registrere et medlem er:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse / Postnummer / Poststed
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Epost (foresatt kan også brukes)
 • Mobil (foresatt kan også brukes)
 • Rolle (Lagleder/Hovedtrener/Assistenttrener/Trener/Spiller)
 • Foresattes navn (1)
 • Foresattes kontaktinformasjon mobil, email.(1)
 • Foresattes navn (2)
 • Foresattes kontaktinformasjon mobil, email (2)

[/100]