Foreldrekontakten er kontaktpersoner for de enkelte årstrinn og vil være det administrative bindeledd mellom foreldre og klubb.

 

Jenter  (2008) 
Kontakterson: Christian B. Eilertsen
mobil: 40696713
Epost: beilertsen@gmail.com

Gutter (2008)
Kontaktperson: Daglig leder
mobil:
Epost: dagligleder@silyngres.no

 

Jenter  (2009) 
Kontakterson:Brit Sandaune
mobil: 91875411
Epost: brit.sandaune@ntebb.no

 

Kontakterson:Per Ola Rolad
mobil:
Epost: poroald@gmail.com

 

Gutter (2009)
Kontaktperson:  Øyvind Johansen
mobil:  4040 0135
Epost: oyvind.johansen@adresseavisen.no

 

Kontaktperson:  Eva Lyse
mobil:
Epost: eva@lyse.org

Jenter  (2008) 
Kontaktperson: Anne Aasback
mobil:92803927
Epost:annewa@gmail.com

Gutter (2008) 
Kontaktperson:Tommy Karlsen
Telefon: 95985031
Epost:karlsentommy@icloud.com

 

Kontaktperson:Sverre Hoff
Telefon: 48099217
Epost: sverre.hoff@hotmail.com

Jenter (2007)
Kontaktperson: Elise Husebø
Telefon:41467552
Epost:elhu28@gmail.com

Kontaktperson: Tone Myran
Telefon: 95212941
Epost:tone.myran@stfk.no

 

Gutter (2007) *
Kontaktperson: Ole Morten Hustad
Telefon:92815000
Epost: olem.hustad@gmail.com

Kontaktperson: Ketil Jøssund
Telefon: 95162118
Epost: ketil_j@hotmail.com

 

Kontaktperson: Gisle Strand
Telefon:
Epost: gisle.strand@smn.no

 

 

Jenter (2006)
Kontakt person: Johannes Nilsson
Telefon:90521523
Mail: johannes.nilsson@hunton.no

Gutter (2006) *
Kontaktperson: Johan Arnt Markussen
Telefon: 99205289
Mail: johan.arnt.markussen@gmail.com

Kontaktperson: Håvard Stenberg
Telefon: 954 95 592
Mail: havardstenberg@Outlook.com

 

Kontaktperson: Elin Wenche Øverkil Vie
Telefon: 474 54 520
Mail: elinvie10@gmail.com

 

Jenter  (2005)
Kontaktperson: Frode Granbakken
Telefon: 97015860
Mail: frode.granbakken@gmail.com

Gutter  (2005) *
Kontaktperson: Linda Stellander
Telefon: 93087000
Mail: stellander@ntebb.no

 

Kontaktperson: Geir Småøien, Åsvang
Telefon: +47 95050703
Mail: gsmaoien@gmail.com

Jente (2004)
Kontaktperson: Geir Tore Mathisen
Telefon: 91240850
Mail: geirtorm@gmail.com

Gutter (2004)
Kontaktperson: Marius Aspaas
Telefon: 97617100
Mail: ma@skagenfondene.no

Kontaktperson: Johnny Gaustad
Telefon: 92623659
Mail: johnny@3t.no

Kontaktperson: Morten O. Svendsen
Telefon: +47 975 11 767
Mail: smorsvendsen@gmail.com

Jente  (2003)
Kontaktperson: John Krogstie
Telefon: 93417551
Epost: krogstie@idi.ntnu.no

Gutter  (2003)
Kontaktperson: Gorm Beck
Telefon: 48014710
Epost: gorm_beck@hotmail.com

Jenter  (2002)
Kontaktperson: Bjørn Morten Bratvold
Telefon: 97530926
Mail: bjorn.bratvold@nrk.no

Gutter  (2002)*
Kontaktperson: Jens Ornæs
Telefon: 90205662
Mail: ornaesj@gmail.com

Kontaktperson: Christian Magnus Havig
Telefon: 41711055
Mail: chha@interwell.com

Jenter  (2001)
Kontaktperson: Solveig Engen
Telefon: 90960265
Mail: solveig.engen@online.no

Gutter  (2001) *
Kontaktperson: Stein Ola Moksnes
Telefon: 92807093
Epost: steinolamoksnes@gmail.com

Kontaktperson: Lene Østby
Telefon: 91639874
Epost: lene.ostby@hist.no

 

 

Jenter  (1999/2000)
Kontakt person:  Leif Bolsø
Telefon: 41661555
Epost: leif.bolso@gmail.com

Gutter  (1999/2000)*
Kontakt person: Tore Moe
Telefon: 92236825
Epost: tore.moe@sas.no

J19 (Junior Jenter)
Kontakt person: Rolf Tronsaune
Telefon: 92894269
Epost: rolf.tronsaune@evry.com

G19 (Junior Gutter)
Kontakt person: Andre Vikaune
Telefon: 46916511
Epost: andre@vikaune.no

 

 

Kontaktpersonen for årstrinnene blir å legge til rette for teamet.

 • Registrere spiller, trener, hjelpeapparat på vegne av klubben.
 • Etablere og struktureres de i antall lag og trenergrupper som er nødvendig.
 • Knytte lagene til «Fiks» der kampoppsettene for seriespill legges (fra 13 år).
 • Sørge for å informere om at politiattest må leveres for trenere og hjelpeapparat (Politiattesten skal av søker leveres til daglig leder)

 

Informasjon vi trenger for å registrere et medlem er:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse / Postnummer / Poststed
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Epost (foresatt kan også brukes)
 • Mobil (foresatt kan også brukes)
 • Rolle (Lagleder/Hovedtrener/Assistenttrener/Trener/Spiller)
 • Foresattes navn (1)
 • Foresattes kontaktinformasjon mobil, email.(1)
 • Foresattes navn (2)
 • Foresattes kontaktinformasjon mobil, email (2)