Dommeroversikt 2024

Oversikten nedenfor består av utdannede klubbdommere fra 2023/24(2009-årgangen). I tillegg er det en link til våre kretsdommere nederst på siden.

Fornavn Etternavn Mobil Epost adresse
Mia Sæter Spjelkavik 47173497 miaspelkavik@gmail.com
Anna Ryggvik 92353720 ryggvikanna@gmail.com
Hannah Azul Bellout 45380034 hannah.azul.bellout@gmail.com
Emilie Kristin Eriksen Sveggen 95076006 emilie.kristin09@gmail.com
Sandra Bragstad-Larsen 90733923 sandra.bragstad-larsen@gmail.com
Sigrid Hansen Skallerud 92306676 sigridskallerud@icloud.com
Emma Sandaune 94187611 emma.sandaune@icloud.com
Linus Jensen Aarlot 48383504 linus.jensen.aarlot@gmail.com
Sofie Grønflaten Holte 45514372 sofiegholte@icloud.com
Lukas Småøien 91571425 lukas.smaaoeien1@outlook.com
Heine Fjørtoft 41263292 heifjo17@gmail.com
Tiril Hågensen 41298830 tirilhaagensen@outlook.com
Iver Aksetøy Schjerve 41860205 ivaksc@icloud.com
Leon Aleksander Odden Sundseth 90582246 leon.sundseth@gmail.com
Henrik Storvik Moen 96906901 henrik.s.moen@icloud.com
Iben Nesset Eide 92983739 ibenneide@gmail.com
Thomas Mwandha 93489123 thomasmwandaa@gmail.com
Abdirahman Nur 90873948 abdirahmannur152@gmail.com
Emil Rotefoss Gaukerud 94030390 egaukerud@gmail.com
William Husby 96910750 williamhusby555@gmail.com
Jørgen Nergaard 92340399 jorgen.nergaard@icloud.com

Det enkelte lag betaler for bruk av klubbdommere. Oppgjør rett etter kampen og helst i kontanter fra kaffesalg.

Dommerhonorar for klubbdommere 2021 er:
11er-kamp – kr. 350,-
9er-kamp – kr. 300,-
7er-kamp – kr. 200,-
Sonekveld – 250 pr kveld

Kretsdommere i Strindheim IL: http://www.fotball.no/fotballdata/Klubb/Dommere1/?fiksId=1136

Kretsdommere i Strindheim TF: http://www.fotball.no/fotballdata/Klubb/Dommere1/?fiksId=1984