Dommeroversikt 2022

Oversikten nedenfor består av nyutdannede klubbdommere fra 2022(2007-årgangen). I tillegg er det en link til våre kretsdommere nederst på siden.

Fornavn Etternavn Telefonnr. Epost adresse
Tiril Arnesen 46823735 tarnesen2007@gmail.com
Lisa Strand Kastås 47995434 lisaskastas@icloud.com
Ingeborg Barstad 40092773 ingeborgob2007@gmail.com
Sigrid Roald Sagmo 94803592 dirgisrs@gmail.com
Agnes Rueslåtten 46892874 agnesrue@icloud.com
Maja Fossmo 48387550 maja@fossmo.net
Mina Saleem 97373594 minaothman122@gmail.com
Ingrid Stokkan 40076146 Ingridstokkan9@gmail.com
Mira Klingenberg 41131320 Mira.klingen@icloud.com
Mille Høve Ødegaard 98091928 Mille.mattia.hove@gmail.com
Emelie Fløtten 91990130 emelie@lhv9.no
Ingrid Kielland Arntsen 46121005 Ingridkarntsen@gmail.com
Theodor R. Jøssund 469 72 830 theodorrj@hotmail.com
Edvard Bergo Krokbø 940 32 002 e.krokbo@outlook.com
Leo Berg-Bilgrami 995 27 349
Jakob Rande 902 33 775 randejakob@gmail.com
Elias Skomsvoll 902 87 711 elias07@online.no
Jonas Blaasvær Strand 962 26 396 jonasbstrand@gmail.com
Sindre Afreth Meidal 468 28 553
Magnus Trondseth 451 10 521 magnus.trondseth@gmail.com
Sondre Nordvik Kvam 483 80 082 sondre.nordvik.kvam@icloud.no
Emil Røste 921 59 495
Eldar Amandus Bjaarstad 954 44 241
Svein Markus Valle Zahlsen 940 35 352
Christopher R. Holte 405 20 540 christopher.r.holte@gmail.com
Kristian Svaan 405 23 455 kristiansvaan@gmail.com
Jonas Tronsaune 414 51 294
Sondre Høyer-Hansen 921 44 585
Erlend Evensen 905 06 790
Leon Sundseth 90582246 Kyrre.Sundseth@sintef.no> 

Det enkelte lag betaler for bruk av klubbdommere. Oppgjør rett etter kampen og helst i kontanter fra kaffesalg.

Dommerhonorar for klubbdommere 2021 er:
11er-kamp – kr. 350,-
9er-kamp – kr. 300,-
7er-kamp – kr. 200,-
Sonekveld – 250 pr kveld

Kretsdommere i Strindheim IL: http://www.fotball.no/fotballdata/Klubb/Dommere1/?fiksId=1136

Kretsdommere i Strindheim TF: http://www.fotball.no/fotballdata/Klubb/Dommere1/?fiksId=1984