Adm.leder Erik Rognes  er klubbens dommeransvarlige.

  • Ansvarlig for rekruttering av nye dommere og arrangere klubbdommerkurs for klubbens 14-åringer (før første sonekveld) og fokus på rekruttering av jenter
  • Rette inn konkrete tiltak (sammen med styret) for å beholde nok dommere i forhold til antall lag
  • Ansvar for å tilby dem som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen. Dette er et spesielt viktig område som Erlend Røsten følger opp.
  • Ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
  • Påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
  • Påse at nyutdannede klubbdommere blir satt opp til å dømme sonekvelder.