Adm.leder Erik Rognes og kretsdommer Erlend Røsten er klubbens dommeransvarlige.