Adm.leder Erik Rognes er klubbens dommeransvarlig. Oppgaver: