Dommere

Oversikt over dommere 2022

Dommeransvarlig

Adm.leder Erik Rognes er klubbens dommeransvarlige.

  • Ansvarlig for rekruttering av nye dommere og arrangere klubbdommerkurs for klubbens 14-åringer (før første sonekveld) og fokus på rekruttering av jenter
  • Rette inn konkrete tiltak (sammen med styret) for å beholde nok dommere i forhold til antall lag
  • Ansvar for å tilby dem som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen. Dette er et spesielt viktig område som Erlend Røsten følger opp.
  • Ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
  • Påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
  • Påse at nyutdannede klubbdommere blir satt opp til å dømme sonekvelder.

Utstyr

Klubbdommere får følgende utstyr av klubben:Klubbdommervest og fløyte.

Rekruttdommere/kretsdommere får:
Komplett dommerbekledning (dommertrøye, shorts, sokker).

Kurs

Klubbdommer

For å være klubbdommer er det obligatorisk å gjennomføre et klubbdommerkurs. Dette er kurs som blir arrangert i april hvert år (før første sonekveld) for 14-åringene. Kurset arrangeres i klubbhuset, varer ca 2 timer og er gratis.

Første arena for nye klubbdommere er sonekvelder og de to cupene klubben arrangerer i mai og august.

Rekruttdommerkurs

Rekruttdommerkurs er andre trinn i dommerutdanningen.

Målgruppe: Kurset er for deg som ønsker å dømme 9er- og 11er-fotball. Du må være fylt 14 år og medlem av en klubb. Deltakerne får grunnleggende kunnskaper i spilleregler og retningslinjer, og blir kvalifisert til å dømme kamper i fotballkretsens regi.

Varighet: Kurset vil bestå av tre kvelder teori samt en dag med praktisk dømming sammen med veiledere.

Kostnad: Kurskostnad dekkes av Strindheim IL Fotball

Mer info kan finnes på fotball.no: https://www.fotball.no/dommer/dommerkurs/pedagogiske-grunnlagsdokumenter/

For spørsmål ta kontakt med:

Dommerutvikler NFF Trøndelag, Kjell Alseth
+47 41 70 08 03
kjell.alseth@fotball.no