Oversikt over våre to møterom som personer knyttet til klubben kan låne. Send en e-post til dageligleder@silyngres.no eller kontoret@strindheimhandball.no for hvilken dag og tid du ønsker å reservere.
Vi leier ikke ut til fester eller andre arrangement som ligger uten for klubben.

Daglig leder