Innkalling til årligmøte i Strindheim Yngres.

Det innkalles til årligmøte i  Strindheim  Yngres torsdag 27.02 kl.19.00 i Klubbhuset 

Saker som ønskes behandlet på årligmøte må være styret i hende innen 20.02. og sendes på epost til dagligleder@silyngres.no

Alle lag bør være representert på årligmøte.

Velkommen

Styret