Fair Play vinnere under SpareBank 1 SMN 3v3-cup 2016

Under SpareBank 1 SMN 3v3-cup 2016 annonserte vi som arrangør en Fair Play-konkurranse. Vi ønsket å utpeke et jentelag og et guttelag som skulle få en premie etter Fair Play opptreden. Hensikten var å sette temaet i fokus blant liten og stor. Vi som arrangørklubb mener dette er et viktig holdningselement i læringskurven til alle som driver med fotball. Det meste av Fair Play-innholdet kan også vinkles og brukes ellers i hverdagslivet, og nettopp derfor ønsker vi å bidra til å sette dagsorden. Underveis i cupen oppfordret vi lagledere, trenere, dommere, kampverter, publikum og andre til å melde inn konkrete og positive Fair Play episoder. Etter gjennomgangen av alle hendelsene, har juryen kommet frem til følgende vinnere:

Jentelag: Vinner: J7 Freidig:

Begrunnelse:

Freidig GUL – Bra lagmoral og oppmuntrende.

Freidig RØD – Positive jenter på laget, og en lagleder som støttet ekstra opp om mine dommeravgjørelser.

(innmeldt av to ulike dommere)

 

Guttelag: Vinner: G7 Kattem:

Begrunnelse:

I kampen Trygg/Lade 5 – Kattem 1: Trygg/Lade fikk spiller skadd, men manglet innbytter. Lagleder på Kattem satte inn en av sine egne spillere på motstanderens lag for å tilstrebe jevnbyrdighet. Flott handling.

(innmeldt av både dommeren og uavhengig publikum)

 

Premier:

J7 Freidig og G7 Kattem får en såkalt «Skills Day» med sertifiserte trenere fra Coerver Coaching.

 

Strindheim Yngres gratulerer vinnerne.