Sett av tid til Strindheimdagen 16/4/2016.

Nye oppgaver:

***********************************************

Årets strindheimdag 2015 er vel overstått. Det ble en festdag hvor vi produserte mer enn 250 arbeidstimer. 
En fantastisk innsats og entusiasme bidro til å løfte arenaen betydelig. Takk til alle som deltok. 

Det som ble gjort: 

 

Vennlig hilsen

Stein Ola Moksnes