Sonekveld på Strindheim 

Her finner dere instruks for gjennomføring av sonekvelder                                                                 

Oppgaver før sonekvelder:

 1. Send ut innbydelse med forespørsel om antall lag – med svarfrist senest en uke før sonecup
 2. Send ut info til foreldre
 3. Skaffe dommere (se liste på vår nettside).
 4. Send ut kampoppsett senest 2 dager før kvelden
 5. Kontakt dommere
 6. Utnevn Fair-play ansvarlig
 7. Fordel oppgaver på lag
 8. Kiosksalg/kiosk ansvarlig (rekvirer skuffkaker – husk å merke fat med navn…)
 9. Rigge til for salg i blå kiosk (står åpen) og eller fra bord ved lille myra banen
 10. Innkjøp (ta med kvittering): kopper, servietter, fat, pølser, ketchup, sennep, frukt etc
 11. Vekslepenger
 12. Lag salgsplakater
 13. Nøkkel til lokaler i kjeller garderobe, som er reservert alle sonekvelder, hentes ut i kodet nøkkelboks som henger på døra inn til administrasjonen. Kode får hos daglig leder i forkant (dagligleder@silyngres.no).
 14. Nøkkel til restavfallet henger over vasken i kjøkken kjeller garderobe.
 15. Rydd og vask lokaler etter bruk.

Oppgaver sonekvelden:

 

Sett opp banene og målene, 4 baner to på tvers av hver 7’er bane. Tau til inndeling finnes i hvit utsyrsbod. De som trenger koden tar kontakt med Daglig leder, ellers skal alle trenere ha koden.

Sett på kaffen og organiser for salg.

Dommer ansvarlig har ansvaret for utfylling og innlevering av dommer skjema. Dommerne får kontant oppgjør og utlegg refunderes ved å legge skjema i hvit postkasse på døra inn til kjeller klubbhuse eller skanner og sender daglig leder. Pølsesalg og liknende salg er viktig under sonekvelder – det bruker å være mye publikum. Fairplay vester henger i utstyrsboden.

Oppgaver etter sonekvelden:

Begge baner settes mål på plass, søppel ryddes  og alle  søppelkasser rundt banene  tømmes i restavfall nede ved klubbhuset. Nye svartsekker ligger i bunn av alle søppelkassene rundt banene. Nøkkel til søppelkassene henger på kjøkkenet oppe og nede.

Har du spørmål eller gode tips vedr. avvikling av sonekveld, så ta gjerne kontakt med:

Erik Rognes: dagligleder@silyngres.no

Lykke til!