Lørdag uke 33 er «Myra» avsatt til gjennomføring av «SIL merkedag»

Klubbkoordinator for hvert alderstrinn må selv iverksette og gjennomføre øvelser som forberedelse.

Klubbkoordinatorer inviteres herved til «SIL merkedag» og bes kontakte dagligleder@silyngres.no innen uke 20 for koordinering og merk mailen med merkeprøve.

 

Merkeprøver

Norges Fotballforbund tilbyr to merkeprøver: Minimerket og Teknikkmerket (tidligere kalt Ferdighetsmerket)

Fotballferdighet = Valg av handling + utførelse av handling til fordel for laget. NFFs merkeprøver dreier seg om teknikk (utførelse) og ikke valget, som jo er en sentral del av fotballferdigheten og som må trenes på i andre sammenhenger (mye småspill). Derav endring i navn fra Ferdighetsmerket til Teknikkmerket.

Minimerket

Alle gutter og jenter kan ta Minimerket I og 2 til og med det året de fyller 12 år. Minimerket består av to nivå, Minimerke I (blått) og Minimerke II (rødt). De som ønsker å gå videre til Teknikkmerket bør først ha tatt Minimerke I og 2.

Teknikkmerket

Alle gutter og jenter kan ta Teknikkmerket til og med det året de fyller 14 år. Teknikkmerket finnes i fem ulike varianter; blått, rødt, bronse, sølv og gull.

Brosjyren i PDF-format kan du laste ned her! 

I brosjyren finner du all informasjon om Minimerket og Teknikkmerket.

Registreringsskjema til merkeprøvene kan du laste ned her.

Gjennomføring av merkeprøver gir en pekepinn på standpunkt og utvikling av basisferdigheter og ballmestring i de ulike lagene. Vi ønsker følgende modell for gjennomføring av merkeprøver:

Mini og-teknikkmerke Andel oppnådd Alder
Minimerke I
Minimerke II
Blått
Rødt
Bronse
Sølv
Gull
100 %
80 %
75 %
70 %
60 %
50 %
6 – 12 år
10 – 14 år
10 – 14 år
10 – 14 år
10 – 14 år
10 – 14 år

Vi anbefaler trenerne å gi spillerne en innføring i aktuelt merke tidlig i sesongen (før sesongstart?) hvor det stimuleres til egentrening. Oppfølging av utvikling og merkeprøving skjer i løpet av sesongen.

Gjennomføring av merkeprøver kan utføres på en «SIL merkedag» på høsten med sosialt samvær mellom voksne og barn