Retningslinjer – SpareBank 1 SMN 3v3 Cup 2017

HVORFOR

For enkelte barn kan femmerfotball bli litt for komplekst. Vi spiller treerfotball fordi denne

spillformen er bedre tilpasset spillernes modenhet – både i hodet og i beina. I treerfotballen er

man alltid involvert fordi ballen aldri er så langt unna at man mister kontakten med spillet.

Spillerne i denne aldersgruppen vil føle seg mer delaktig og oftere oppleve mestring i treerfotball

sammenlignet med femmerfotball. Gjennom mer ballkontakt og hyppigere mestringsopplevelse

blir aktiviteten morsommere og mer utviklende for barna.

HVORDAN

Treerfotball spilles med tre utespillere på små mål uten keeper. For å optimalisere spillformen bør

treerfotball helst spilles med vant eller nett rundt banen, slik at ballen kontinuerlig holdes i spill.

SPILLEREGLER

BANE-/MÅLSTØRRELSE

 • Banen er anbefalt å måle 10-15 meter bred og 15-22 meter lang.
 • Målene er 120-155 cm brede og 95-100 cm høye.

KAMPAVVIKLING

 • Kampene startes og avsluttes ved felles start- og sluttsignal for alle kampene samtidig. Gjerne styrt av felles speakertjeneste på arenaen.
 • Det er KUN 5 minutters pause mellom hver kamper, dvs. at det startes en ny kamp hvert 15. minutt. Vi håper at lagene tar ansvar for å respektere tidsflyten i turneringen, og at hvert lag er klar ved riktig bane i god tid før kampstart.
 • Ved draktlikhet, benytter sistnevnte lag i kampprogrammet overtrekkvester, hentes i sekretariat / speakerboden.

KAMPREGLEMENT

 • Kampene varer i 1 x 10 minutter.
 • Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet.
 • Hvis ballen spilles ut av banen, igangsettes spillet av motstanderlaget ved innspark fra linjen hvor ballen gikk ut.
 • Det spilles ikke med hjørnespark. Uansett hvem som sparker ballen over dørlinjen, er det målspark.
 • Sklitaklinger og hardt spill er ikke lov og medfører frispark.
 • Avstanden til nærmeste motstander ved innspark og frispark er 3 meter.
 • Alle frispark er indirekte.
 • Det kan scores mål fra alle steder på banen.
 • Hands gir frispark.
 • Det spilles ikke med straffespark. Alle forseelser gir frispark.
 • Når det scores mål, skal spillet igangsettes fra midten, og motstanderens spillere skal tilbake på egen banehalvdel minimum 3 meter fra ballen.
 • Det er flyvende innbytte uten stopp i spillet. Dette skal skje fra midtbanen, og den spiller som byttes ut skal forlate banen innen ny spiller kommer inn på banen.
 • Det blåses frispark mot, om en spiller holder seg fast i vantene for å skjerme ballen.
 • Det anbefales at lagene stiller en kamptropp på 4-5 spillere.
 • Alle lag får spille likt antall kamper.