Ruta Entreprenør hovedsponsor for Strindheim Kunstgress og Toppfotballen

9. februar 2017 - Audun GangstadGlade representanter for Ruta og Strindheim

Yngres har den glede å meddele at Strindheim Kunstgress AS har signert en avtale som gjør Ruta Entreprenør AS til banesponsor. Samtidig signerte også Strindheim Toppfotball en generalsponsoravtale med Ruta. Gratulerer til Toppfotballen, veldig bra jobba! Se reportasje side 11 i Bydelsavisa Strinda i dag:


Som desidert største økonomiske bidragsyter og bruker av fotballanlegget på Myra er vi i Yngres veldig glade for at Strindheim Kunstgress AS nå har en hovedsponsor med på laget som både ønsker å utvikle anlegget og også vil tilføre kompetanse på prosjektutvikling og -gjennomføring.
Summen av dette betyr et løft for fotballen på Strindheim, og vi i Yngres ser fram til å være svært delaktig i arbeidet framover med en høyst nødvendig utvikling av fotballanlegget på Myra.
Ruta Entreprenør AS
Etablert i 2007 og er i dag en av Midt-Norges største entreprenører med 100 % trøndersk eierskap. Gjennom mottoet «Liten nok til å lytte – stor nok til å levere», skal selskapet befeste og styrke sin posisjon som et av de markedsledende entreprenørselskapene i Midt-Norge. Selskapet har sterk fokus på eget omdømme og ønsker gjennom god prosjektgjennomføring også å ta vare på våre kunders omdømme. Vår bedriftskultur er tuftet på følgende verdier som; -Kunnskap, Engasjement, Folkelighet. (www.ruta.no)
Ruta

Velkommen til Strindheim Fotball Yngres Avdeling

Yngres Avdeling er en egen avdeling i Strindheim Idrettslag som aktiviserer barn og unge mellom 7 og 19 år med fotball. Vi teller ca. 800 aktive medlemmer fordelt på mer enn 80 lag. Klubben har god tilgang på gode baneanlegg med kunstgress i området rundt klubbhuset vårt. Vi har tilgang på en 11’er bane på Myra, en 7’er bane på Myra og en 7’er bane på Lillemyra. Over 100 foreldre og foresatte er direkte engasjert i Yngres avdeling.

Klubbkulturen til Yngres avdeling skal bygge på positive verdier og holdninger, og medlemmene skal spille en positiv rolle i bydelsmiljøet. Dette innebærer bl.a. at klubbens medlemmer skal legge vekt på å framstå som et godt eksempel i framferd og oppførsel.

Målet vårt er «Flest mulig – lengst mulig, for å bli best mulig» – dette danner retning for hvordan vi prioriterer lagets arbeid og priorteringer. Vi skal skape:

 1. Trivsel
 2. Gode holdninger
 3. Positive fotballopplevelser

Vi skal legge vekt på å utdanne gode trenere både fotballfaglig og på ledersiden slik at trenerne har kompetanse for å nå målene.

Avdelingen har en sunn økonomi og vil benytte de oppsparte midlene til investeringer i nye og bedre baner for ungene. Bli med da vel! Ta kontakt med «Lagleder» for klubbens årstrinn. Du finner opplysninger om du går til «Klubben>>Lagleder>>…

BANEFORDELING

VIS

Bidragsytere:

trd_2
Umbro_logo

Møterom:

 • Feb
  21
  08:00 - 16:00 Håndball Elite Håndballskole
 • Feb
  22
  18:00 - 20:00 Styremøte håndball
 • Feb
  27
  18:00 - 20:00 Marit Skjærvold J05Å
 • Feb
  27
  18:00 - 20:00 J03 Helle Båtnes
 • Feb
  28
  08:30 - 10:00 HL - Arbeidsmøte
 • Feb
  28
  17:00 - 18:00 Hovedlag: "Strindheim vårsprett"
Se alle ›