FAIR PLAY-PREMIENE ER UTDELT

5. juni 2018 - Ole Morten Hustad

 

Fair Play-premiene under SpareBank 1 SMN Cup 2018 er tildelt jentelaget til STIKLESTAD/VUKU IL (J2007) og guttelaget til NARDO IL 2 (G2006).

Juryen har lagt vekt på innrapporterte observasjoner som støtter verdiene rundt FairPlay opptreden, og sier følgende om vinnerne:

Stiklestad/Vuku: «Lagets trenere og lagledere uttrykte seg positivt om og var støttende til våre ferske dommere, gav mange positive tilbakemeldinger til både egne og andres spillere, og i tillegg hadde mange i miljøet rundt laget mange godord om cupen».

Nardo: «Spiller med drakt nr. 9 på Nardo 2 utmerket seg da han viste stor omsorg for motspiller etter skade».

Begge lagene tildeles et gavekort fra Coerver Coaching. Dette innbefatter en såkalt «Skills day». Dette er en organisert treningsøkt med fokus på øvelser for å forbedre individuelle fotballferdigheter. Økten ledes av sertifiserte trenere fra Coerver Coaching.

Vi gratulerer!

Velkommen til Strindheim Fotball Yngres Avdeling

Yngres Avdeling er en egen avdeling i Strindheim Idrettslag som aktiviserer barn og unge mellom 7 og 19 år med fotball. Vi teller ca. 800 aktive medlemmer fordelt på mer enn 80 lag. Klubben har god tilgang på gode baneanlegg med kunstgress i området rundt klubbhuset vårt. Vi har tilgang på en 11’er bane på Myra, en 7’er bane på Myra og en 7’er bane på Lillemyra. Over 100 foreldre og foresatte er direkte engasjert i Yngres avdeling.

Klubbkulturen til Yngres avdeling skal bygge på positive verdier og holdninger, og medlemmene skal spille en positiv rolle i bydelsmiljøet. Dette innebærer bl.a. at klubbens medlemmer skal legge vekt på å framstå som et godt eksempel i framferd og oppførsel.

Målet vårt er «Flest mulig – lengst mulig, for å bli best mulig» – dette danner retning for hvordan vi prioriterer lagets arbeid og priorteringer. Vi skal skape:

 1. Trivsel
 2. Gode holdninger
 3. Positive fotballopplevelser

Vi skal legge vekt på å utdanne gode trenere både fotballfaglig og på ledersiden slik at trenerne har kompetanse for å nå målene.

Avdelingen har en sunn økonomi og vil benytte de oppsparte midlene til investeringer i nye og bedre baner for ungene. Bli med da vel! Ta kontakt med «Lagleder» for klubbens årstrinn. Du finner opplysninger om du går til «Klubben>>Lagleder>>…

BANEFORDELING

VIS

Bidragsytere:

trd_2
Umbro_logo

Møterom:

 • Aug
  14
  17:00 - 22:00 Håndball
 • Aug
  20
  18:00 - 21:00 Håndball
 • Aug
  22
  19:30 - 21:00 J07
 • Sep
  3
  19:30 - 21:00 Styremøte Hovedlaget
 • Sep
  17
  17:00 - 19:00 Kristian Valstad Håndball Region Nord
 • Sep
  17
  17:00 - 19:00 Kristian Valstad Håndball Region Nord
Se alle ›